อบรมครู

การอบรมครูแกนนำสาระการออกแบบและเทคโนโลยีของโครงการเทคโนโลยี สสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนซึ่งเนื้อหาในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย

  1. เนื้อหาการบรยาย
  2. การเขียนแผนการสอน
  3. ทดลองฝึกปฏิบัติ
  4. กิจกรรมต่างๆ

การอบรมที่ผ่านมา 

           ปี 2547            

           ปี 2548              

           ปี 2549

           ปี 2551

           ปี 2553

           ปี 2555

*สนใจรายละเอียดการอบรมติดต่อสอบถามโครงการเทคโนโลยี สสวท.