การจัดอบรมครูแกนนำสสวท ปี 2548

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนซึ่งเนื้อหาในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย
1.เนื้อหาการบรยาย
2.การเขียนแผนการสอน
3.ทดลองฝึกปฏิบัติ
4.กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 110 คน
  2. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 105 คน 

รวม 215 คน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม  แบ่งเป็นทั้งสิ้น 4 จุด

ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 06-08 ก.ค 2548

♣ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) 22-24 มี.ค 2548

♣ ภาคใต้ (จ.สุราษฎ์ธานี) 13-15 ก.ค  2548

♣ ภาคกลาง (จ.กรุงเทพฯ) 18-20 ต.ค 2548

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>