การอบรมสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ให้แก่ครูแกนนำประจำศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์โรงเรียนในฝัน

หลักสูตร 1 วันที่ 19-20 มกราคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

  1. การออกแบบและเทคโนโลยี
  2. เปิดโลกเทคโนโลยี
  3. ภาพบรรยากาศการอบรม

 

หลักสูตร 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม กทม.

  1. กิจกรรมสั่นสู้
  2. เปิดโลกเทคโนโลยี 2
  3. ภาพบรรยากาศการอบรม
' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>