การอบรม DT ให้แก่ครูแกนนำประจำศูนย์การพัฒนาหุ่นยนต์โรงเรียนในฝัน หลักสูตร 2