ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุดรธานี) 08-10 มี.ค 2549