ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>