เอกสารประกอบการประชุมปฏิบ้ติการพัฒนาครูแกนนำ DT

1. การติดตั้งโปรแกรม KidbrightIDE

2. การติดตั้ง FDTI driver

3. การติดตั้ง Plugin Kidbright extension kb1

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>