บทความน่ารู้

บทความน่ารู้ ประกอบไปด้วยบทความที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีที่หลากหลายประกอบด้วยรูปภาพที่น่าสนใจ เพื่อให้ครูผู้สอน หรือผู้ที่สนใจ ได้นำไปประกอบความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปซึ่งเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

 1. การออกแบบ คืออะไร
 2. การวาดภาพเพื่อการสื่อสาร
 3. ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการเทคโนโลยี
 4. Appropriate Design and Technology
 5. ข้าวไทยพันธุ์ 313 เสริมธาตุเหล็ก
 6.  ประเภทของ “ออฟติคอลไดรพ์”
 7. เครื่องคัดไข่ด้วยภาพ ฝีมืออาจารย์ธัญบุรี
 8. เพ้นลายผ้าด้วยกล้วย
 9. พลาสติกแกร่งด้วยสารสกัดจากข้าวโพด
 10. ถั่วงอกตัดราก ไร้สารพิษ
 11. ซอสมะม่วงไม่ยากอย่างที่คิด

บทความบางเรื่องแสดงเป็นไฟล์  Acrobat Reader

ต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>