เอกสารประกอบการประชุมปฏิบ้ติการพัฒนาครูแกนนำ DT

1. การติดตั้งโปรแกรม KidbrightIDE

2. การติดตั้ง FDTI driver

3. การติดตั้ง Plugin Kidbright extension kb1

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนคุณภาพ SMT ประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐานของสสวท.
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

องค์ประกอบศิลปะในการออกแบบ

ดาวน์โหลดเอกสารเรื่อง องค์ประกอบศิลปะในการออกแบบ

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

การร่างภาพเพื่อการสื่อสาร

ดาวน์โหลดเอกสารเรื่อง การร่างภาพเพื่อการสื่อสาร

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ผังงาน

ผังงาน
คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งแสดงโดยใช้สัญลักษณ์แทนความหมายว่าขั้นตอนนั้นมีลักษณะการทำงานอย่างไร

สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน

ตัวอย่างของผังงาน วิธีการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

หากเห็นภาพหรือข้อความไม่ชัด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>