ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) 22-24 มี.ค 2548

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 06-08 ก.ค 2548

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคใต้(จ.ตรัง) 09 เม.ย 2547

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ (จ.ระยอง) 17-19 มี.ค 2547

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคกลางและภาคตะวันตก(จ.นครนายก) 26-28เม.ย 2547

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.อุบลราชธานี) 19-21เม.ย 2547

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จ.อุดรธานี) 10-12 มี.ค 2547

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่) 31 มี.ค – 02 เม.ย 2547

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ภาคเหนือตอนล่าง (จ.พิษณุโลก) 24-26 มี.ค 2547

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

Learning Object test


' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>