ผังงาน

- February 22nd, 2019

ผังงาน คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง...
การร่างภาพ 3 มิติ ในการร่างภาพ 3 มิตินั้น นักเรียนสามารถใช้กระดาษกริด 3 มิติ หรือกระดาษไอโซเมตริกกริด (I ometric...
ไฟล์ภาพ ไขควงเปรียบเทียบกับล้อและเพลา ดาวน์โหลด...
ตอนที่ 1 มารู้จักวิชาเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี...
หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี...