สื่อวีดิทัศน์

พลังคิด เป็นรายการโทรทัศน์เผยแพร่เรื่องราวรอบตัวที่ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลโดยมีเด็กชายต้นคิดช่างสงสัย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ๆ และให้ สสวท.เป็นพี่เลี้ยงใจดีช่วยทำหน้าที่หาคำตอบให้โครงการเทคโนโลยีได้ร่วมออกอากาศไปแล้วจำนวน 4 ตอน คือ จะปิดไฟหลายดวงพร้อมกันได้หรือ เคล็ดลับไขควง ส้มเก็บได้นาน และ เครื่องบินลอยในอากาศได้อย่างไร

รายการพลังคิดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกเช้าวันอาทิตย์ความยาว 1นาที เวลาประมาณ 8.00 น. สามารถรับชมรายการพลังคิดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ออกอากาศไปแล้วได้ที่นี่

พลังคิด เป็นรายการโทรทัศน์เผยแพร่เรื่องราวรอบตัวที่ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลโดยมีเด็กชายต้นคิดช่างสงสัย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ๆ และให้ สสวท.เป็นพี่เลี้ยงใจดีช่วยทำหน้าที่หาคำตอบให้โครงการเทคโนโลยีได้ร่วมออกอากาศไปแล้วจำนวน 4 ตอน คือ จะปิดไฟหลายดวงพร้อมกันได้หรือ เคล็ดลับไขควง ส้มเก็บได้นาน และ เครื่องบินลอยในอากาศได้อย่างไร

รายการพลังคิดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกเช้าวันอาทิตย์ความยาว 1นาที เวลาประมาณ 8.00 น. สามารถรับชมรายการพลังคิดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ออกอากาศไปแล้วได้ที่นี่

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

การถ่ายทอดความคิด

จะปิดไฟหลายดวงพร้อมกันได้อย่างไร

เคล็ดลับไขควง

ส้มเก็บได้นาน

เครื่องบินลอยในอากาศได้อย่างไร