ภาพบรรยากาศการอบรมต่างๆแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 28 เมย 2551 - 01 พค 2551 รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 06 พค 2551...